Service Pack 1 beschikbaar voor Tekla Structures 2019i 08-10-2019

Trimble heeft vandaag een software-update (Service Pack 1) voor Tekla Structures 2019i beschikbaar gesteld. We raden u ten zeerste aan om deze update te installeren.

Tekla Structures 2019i SP1 is een volledige installatie. Dit betekent dat u in één keer Service Pack 1 kunt installeren zonder eerst Tekla Structures 2019i te moeten installeren.

Na de installatie van Service Pack 1 moet de Construsoft installatie opnieuw gedownload en uitgevoerd worden, iedere Service Pack heeft zijn eigen bijgewerkte Construsoft installatie! Klik hier voor de installatie op de Tekla User Assistance.

Mede aan de hand van uw opmerkingen zijn er diverse verbeteringen/wijzigingen doorgevoerd.

  • Het commando Merk Viewer in de CS Weergave is verbeterd zodat de inhoud nu ook wordt bijgewerkt als een onderdeel in het model wordt geselecteerd. Eerder gebeurde dat alleen als een merk werd geselecteerd.
  • Wanneer het commando Rechtstreekse wijziging is ingeschakeld, kunt u nu direct de geometrie van een item bewerken door deze te selecteren. Eerder moest u het bewerken van een item starten via Snel starten.
  • Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in staal-gerelateerde systeemcomponenten zoals Verstek (41) en Sparing rondom onderdeel (92).
  • Als boutgroepen werden verplaatst, werden deze in fase 0 ingedeeld. Dit is opgelost zodat ze nu in de fase blijven waarin ze zijn ingedeeld.
  • De export van tekeningen naar DWG is verbeterd zodat u nu in één keer grote aantallen tekeningen kunt exporteren. Daarnaast kunt u nu de export van tekeningen naar DWG afbreken. Dit geldt ook voor previews van tekeningen.
  • Object filters, templates en lijsten (behalve label templates) kunnen nu in een submap worden opgeslagen in de ts map.
  • Het dialoogvenster Gebruikerscomponent Dialoogvenster Editor verschijnt nu wanneer u een gebruikerscomponent in het model selecteert, op de rechter muisknop klikt en het commando Dialoogvenster gebruikerscomponent bewerken selecteert.

De complete lijst met verbeteringen vindt u in de Release Notes (Engelstalig) op de Tekla User Assistance.