Woensdag 20 november: Trimble Connect Seminar

Op woensdag 20 november wordt een seminar inclusief workshop georganiseerd over het werken met documenten, tekeningen enTrimble Connect BIM-modellen in de cloud via Trimble Connect. Tijdens deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan op het efficiënt samenwerken en eenduidig communiceren tijdens bouwprojecten en zullen diverse gastsprekers de praktijk belichten. Deelname is kosteloos. 

Klik hier voor meer informatie.